Novinky mailem:

   

Výlety do okolí

Maříž je místem pro celoroční rekreaci. 
Léto nabízí nejen ideální podmínky pro turistiku a cykloturistiku, ale i sběr lesních plodin a relaxaci v krásném prostředí. léto 
Zima je určena především vyznavačům běžecké stopy. Upravované běžecké tratě vás provedou Českou kanadou. 

Tipy na výlety v okolí Maříže: 


Slavonice – (vzdálenost 4 km ) Renesanční náměstí z 16. století, rozsáhlý systém středověkých podzemních chodeb. 

Hrad Landštejn – (vzdálenost 12 km) Jedna z nejrozsáhlejších a nejlépe uchovaných zřícenin u nás. 

Český Rudolec a vodní pila Penikov - (vzdálenost 14 km) Zchátralý zámek nazývaný „malá Hluboká“ ve stylu anglické romantické novogotiky; celodřevěná pila s vodním pohonem z 19. století v Penikově - její úplnost, původnost i zachovalost vybavení jsou ojedinělé a pila byla proto prohlášena nemovitou kulturní památkou. 

Dačice – (vzdálenost 16 km) Nejstarší písemná zpráva o Dačicích je z roku 1183 v kronice Jarlocha, opata premonstrátského kláštera v Milevsku.(zámek, zámecký anglický park, kostel sv. Vavřince, Starý zámek).

Kostelní Vydří - (vzdálenost 17 km) Karmelitánský klášter s kostelem Panny Marie Karmelské; gotický kostel Navštívení P.Marie; barokní most z roku 1730 se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa; v lesním hřbitově hrobka Dalbergů, pánů z Dačic. 

Jemnice – (vzdálenost 20 km) Bývalé královské město překvapí množstvím neobjevených kulturních památek (zámek, kostely, židovský hřbitov...). 

Nová Bystřice - (vzdálenost 20 km) Zámek - jádro složitého komplexu zámeckých budov vzniklo na základech gotického hradu ze 13. století a jeho opevnění. Úzkorozchodná dráha. 

Velká Lhota – ((vzdálenost 25 km) Dva evangelické kostely, které jsou spolu s dvěma farami součástí unikátního Evangelického tolerančního areálu. 

Telč – (vzdálenost 30 km) Renesanční perla mezi městy. Zámek a malebné náměstí lemované skupinou měšťanských domů s podloubím, které jsou zapsány od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO.

Jindřichův Hradec - (vzdálenost 37 km) Hrad a zámek. Historické jádro s morovým sloupem (1764), původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie, barokní jezuitský seminář (1594) - dnes muzeum (Krýzovy jesličky), jezuitská kolej (nově odhalené fresky), kaple sv. Maří Magdaleny, gotický kostel sv. Jana Křtitele založený řádem něm. rytířů s přilehlým špitálem (výstavní a přednáškové prostory muzea), kostel sv. Kateřiny.

Stráž nad Nežárkou - (vzdálenost 40 km) Zámek je barokní feudální sídlo, vzniklé zásadním přebudováním gotického hradu. Zámek obklopuje rozsáhlý park v údolí řeky Nežárky. 

Červená Lhota – (vzdálenost 63 km) Renesanční vodní zámek, vybudovaný na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka. 

Turistická trasa Greenways Praha - Vídeň - klidné cesty, upravené pro pěší, cyklisty i jezdce na koních; vodní toky, turistické trasy a naučné stezky lemované zelenými pásy a stromořadími, vinoucí se od vesnice k vesnici a od města k městu, spojující přírodně a historicky cenná místa na trase. 

Rakousko – přírodní park v údolí Dyje s překrásnou přírodou a množstvím hradů a zámků